Jūsu grozs pašlaik ir tukšs.

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no preces saņemšanas brīža, vai, ja prece tiek piegādāta atsevišķos sūtījumos, no pēdējā sūtījuma saņemšanas brīža.

Svarīgi! Atteikuma tiesības ir izmantotas, ja “paziņojums par atteikumu” ir nosūtīts vai iesniegts atteikuma tiesību izmantošanas termiņā.

Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam Jūs sazināties ar mums elektroniski, nosūtot e-pastu uz info@mebelesmajam.lv ar brīvas formas iesniegumu par preces atgriešanu,  norādot pasūtījuma numuru, datumu un konkrēto preci, ko vēlaties atgriezt, vai aizpildot: ATTEIKUMA VEIDLAPU.

Pircējs pats sedz izmaksas par preču atpakaļatdošanu.

Preču atgriešanas adrese ir: SIA DARU EVZ, Parka iela 11A, Baltinava, Balvu novads, LV-4594. Lūdzam nesūtīt preci, pirms tam neziņojot!

Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Izmantojot pirkuma atteikuma tiesības, precei jābūt nesabojātā oriģināliepakojumā, nelietotai un tādā stāvoklī, kādā tā saņemta no pārdevēja – mēbelēm un citām precēm, kam nepieciešama montāža, jābūt izjauktā veidā. Jūs varat akurāti atvērt iepakojumu ar nazīti, nesabojājot to, lai pārbaudītu preces krāsu un materiālu un iepakojumu akurāti atkal aizlīmēt, ja vēlaties preci atgriezt.

Pārdevējs atmaksā Pircējam visi saņemtos maksājumus par atgriezto preci pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs tika informēts par patērētāja vēlmi atteikties no preces, tomēr Pārdevājs var aizturēt atmaksu pēc šī termiņa līdz brīdim, kad ir vai nu saņēmis atgrieztās preces, vai arī patērētājs ir vismaz iesniedzis nepārprotamu pierādījumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ.

Meklējiet veikalā